Mooi van Nature is een ideaal. Een ideaal dat teruggaat naar de essentie van eten: de natuur. Voor Mooi van Nature is de natuur een bron van inspiratie. Maar de natuur staat ook model voor oplossingen: in de natuur bestaat geen voedsel-verspilling. Alles is onderdeel van een kringloop. Mooi van Nature ontwierp de Zero Waste Cycle. Werken volgens dit streven betekent minder verspilling, en toch genieten van smakelijk en mooi eten.

Visie - 3

EEN NIEUW IDEAAL: STREVEN NAAR 'ZERO' WASTE!

Waar komt ons voedsel eigenlijk vandaan? Hoe komt het dat aardappelen vaak even groot zijn? Waarom verkoopt de supermarkt uniforme appels? Hoe zien fruit en groente er van nature uit? Zijn we ons nog bewust van wat we eten? En waarom gooien we eigenlijk zoveel eten weg? Is er soms teveel eten?

Het feit dat er in Nederland jaarlijks voor meer dan 4 miljard aan eten in de vuilnisbak verdwijnt, is een kwestie die bij Katja Gruijters veel vragen oproept. Evenals het feit dat de afstand tussen de mens en zijn voeding de laatste decennia enorm is toegeno- men. In een wereld waar eten op elke hoek van de straat wordt aangeboden, blijven we aan het eind van de productie- en consumptieketens met kilo’s voedselresten zitten. Het stimuleren van hergebruik lost het onderliggende probleem niet op. Maar wat dan wel?

Mooi van Nature is een nieuwe manier van denken. Een ideaal dat streeft naar ‘zero waste’. Wie het voedseloverschot bestudeert tegen de achtergrond van bestaande productie- en consumptiepatronen, krijgt een beter inzicht in onderliggende zaken. Door daarnaast ook de natuur te observeren, kreeg Katja Gruijters het bewustzijn dat de natuur model kan staan voor oplossingen. In de natuur is immers geen waste. In de natuur gaat niets verloren: alles is onderdeel van een kringloop. Het idee voor de Zero Waste Cycle was geboren.


Werkwijze
Mooi van Nature ontwierp met de Zero Waste Cycle een natuurlijke manier om met eten te werken. Door te starten in de natuur, de oorsprong, krijgen veel ingrediënten ineens weer waarde. Want zijn die perfect glimmende appels uit de supermarkt ook lekker? En waar blijven de imperfecte tomaten, wortels of appelen? Als we de natuur en haar voortbrengselen accepteren zoals ze écht zijn, produceren we minder waste. Dat geldt ook als we voedselresten, die na elke maaltijd overblijven, transformeren tot brandstof. De natuurlijke kringloop is een model dat volop inspiratie biedt om te innoveren en verspilling te verminderen. Of nog liever: tot zero reduceren.

Mooi van Nature brengt mensen weer in contact met eten en de natuur, inspireert om andere, duurzame keuzes te maken. Met Mooi van Nature kunnen we ons eten weer écht zien, ruiken en proeven. En misschien ook pas écht ervaren wat genieten van goed, smakelijk en mooi eten betekent!